FR | DE

Programm

31.05.2018 | 10 Uhr (Séance scolaire)
Ausgetickt?! Oder d'Stonn vun den Aueren !
D'Kanner vun der Ettelbrécker Grondschoul

Lëtzebuergesch Adaptatioun vum däitsche Musical « Ausgetickt ?! Oder die Stunde der Uhren ».
 
Martin Folz, musikalesch Leedung. Annick Pütz, choreografesch Aarbecht. 
Mim Weisgerber, Yolande Speller, Regie a Koordinatioun. 

An der « Tick’tatur » vun den Aueren…
Ganz ouni Paus mussen d’Aueren ëmmer genau goen, ëmmer ticken an tacken, gedriwwen vun hiren zwee Superauer-Cheffen.
Bis dee Moment, wou zwee Weckeren ës  definitiv genuch hun, sech duerch d’Bascht maachen…an….der Sonnenauer begéinen…
 
Déi ronn 100 Kanner aus dem Cycle 4.1 vun der Ettelbrécker Grondschoul hun sech mat dësem Thema ausernee gesat, fir dëse Musical op eng flott an oofweesslungsräich Art a Weis op der Bühn duerzestellen.
Och dëst Joer ass rëm eng enk Zesummenaarbecht zwëschent Schoul an CMNord, soudass och rëm eng Combo zesummegestallt gouf mat Musiker aus dem CMNord.

 

  Tarif normal 14 EUR / Tarif jeunes 6 EURZu Kalender hinzufügen
Kontakt
1, place Marie-Adélaïde L-9063 Ettelbruck
Tel : +352 26 81 21-1mail@cape.lu