FR | DE

Programm

15.10.2018 | 19 Uhr
LËTZEBUERG AM 19. AN AM 20. JOERHONNERT (Michel Pauly)
VORTRAG

Michel Pauly (Université du Luxembourg), Referent.

Déi kulturell Entwécklung am Lëtzebuerger Land léisst sech nëmme verstoen a richteg bewäerten, wann een den institutionelle Kader kennt, an deem déi Lëtzebuerger Gesellschaft funktionéiert. Dofir beschreift dës éischt Konferenz, wéi de Lëtzebuerger Staat am 19. Joerhonnert entstanen ass a wéi sech no an no en nationaalt Bewosstsinn erausgebilt huet. Kuerz gëtt nach gekuckt, wéi sech Staat an Natioun am 20. Joerhonnert weiderentwéckelt hunn.

 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich für den ganzen Zyklus einzuschreiben und so ein Zertifikat der Erwachsenenbildung vom Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la jeunesse zu erhalten.

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Institut für Luxemburger Sprach- und Literaturwissenschaft der Fuerschungseinheit IPSE vun der Uni Luxemburg mit der Unterstützung der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.


  Tarif normal 11 EUR / Tarif jeune 5.5 EUR / Kulturpass 1.5 EURZu Kalender hinzufügen
Kontakt
1, place Marie-Adélaïde L-9063 Ettelbruck
Tel : +352 26 81 21-1mail@cape.lu